Afganistan’da Türkçe eğitiminin tarihi

Guney-Turkistan-BalasiÖnsöz: “İnsan hayatında ana dilinin önemli bir yeri vardır. Çünkü dil iletişimin en temel unsurudur. İnsanların birbiriyle duygu ve düşüncelerini paylaşabilmeleri için aynı dili konuşmaları gerektir. Bu bakımdan bir anlama sistemi niteliğinde olan dilin başka bir görevi de nesiller arasındaki kültür aktarımıın sağlamaktadır. Okumaya devam et

Türk Dünyası İşbirliğinin Günümüzdeki Sorunları

Marmara Üniversitesi’nin Ümraniye Belediyesi ile birlikte 11-12 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlediği “Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri” uluslararası sempozyumu gerçekten çok başarılı geçti. Bu vesileyle başta Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Sempozyum Sekreteri Doç. Dr. Okan Yeşilot olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum. Okumaya devam et

Güney Türkistan’ın Türkçü Şair ve Yazarı Abdülmecit Turan hayatını baybetti

Güney Türkistan (Afganistan’da) Türk dilinin ve Türklüğün yeniden canlanmasında kalemiyle ve fiili gayretleriyle önemli rol oynamış şahsiyetlerden biri olan Abdülmecit Turan, yakalanmış olduğu hastalığından kurtulamayarak Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ömrünün en verimli çağında aramızdan ayrılıp Hakk’a yürüyen Türkçü düşünce ve eylem insanı, Okumaya devam et

Mankurt-laş-tırıla-mayanlardan mısınız?

İlk kez yirmi yıl kadar önce ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un “Gün Uzar Yüzyıl Olur” romanında gördüğüm “mankurt” terimi ve yazarın bu terim bağlamında anlattığı “Nayman Ana Destanı” -eserin bütün okurlarını etkilediği gibi- beni de büyülemişti. Aytmatov’un Türk okurları tarafından yaygınlıkla tanınmasında en büyük paya sahip olan bu muhteşem kitabını Okumaya devam et

Türk milliyetçiliği ve Türk dünyasında ortak dil

Türk dünyasında ortak alfabe ve ortak dil meselesi Sovyetler dağıldığından beri tartışılır. 1990’lı yılların başında çok güzel bir proje başlatılmıştı. Türk dünyasından binlerce gence burs verilmiş ve Türkiye’deki üniversitelerde okumaları sağlanmıştı. Türk cumhuriyetlerinden şimdi ne kadar öğrenci o çerçevede Türkiye’de okuyor, bilmiyorum.  Okumaya devam et

Kazakistan’da Türkoloji Kongreleri ve Ortak Dil Meselesi

13-21 Mayıs 2011 tarihlerinde Kazakistan’da 3 Türkoloji Kongresine katıldım. Mayıs ayında Kazakistan’a yaptığım bu ziyarette ayrıca 16 Mayıs tarihinde Almatı’daki El-Farabi Kazak Devlet Üniversitesinde Sovyet dönemindeki ünlü Kazak Tarihçisi Ermukhan Bekmakhanov Okumalarına ve 25-27 Mayıs tarihinde Astana’da Dünya Kazakları Kurultayına Okumaya devam et

Türk Damgaları: Dünya tarihi yeniden yazılacak!

Taştaki Türkler kitabıyla 2008 yılında Sedat Simavi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü’nü alan Servet Somuncuoğlu, dünya tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek yeni eseri ‘Saymalı Taş Gökyüzü Atları’nı tamamladı.

Uludağ Grup organizasyonuyla gerçekleşen ‘Saymalı Taş Gökyüzü Atları’ kitabının Okumaya devam et

Divanü Lugati’t-Türk: Söz Varlığından Kültür Dünyamıza

Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk

Söz Varlığından Kültür Dünyamıza

Tepük Futbolun Atası mı?
Kâşgarlı Mahmud’un, Divanü Lugati’t-Türk’te tepük sözünü açıklarken verdiği bilgiler çok ilgi çekicidir. Okumaya devam et

Çağdaş Türk Yazı Dilleri ve Haritası

Her şeyden önce Anadolu-Rumeli, Azerbaycan, Türkmen, Kazak, Kırgız, Özbek, Karakalpak, Uygur, Tatar, Başkurt, Çuvaş, Saha (Yakut), Tıva, Karay, Gagavuz, Karaçay-Malkar, Kumuk, Nogay, Altay, Salar, Hakas kültürel kimlikleriyle Türklük olgusu etnik-ulusal temelinde belirlenebilmektedir. Okumaya devam et

Türkçe ve Kırılma Noktası

“Yeryüzünde hiçbir dil ailesi Türkçe kadar geniş sahalara yayılmış değildir. Afrika’nın kuzey doğu bölgesinden Türkiye’ye Gobi Çölünün içlerine kadar ve Rusyanın güneydoğusundan Sibirya’nın güneyine ve Gobi Çölü’nün içlerine kadar Türkçe konuşan kavimler vardır. Onların büyük bir kısmı, İslamiyeti kabul ettikten sonra diğer milletlerin ve özellikle din kardeşi olan Arap ve Farslar’in etkisi altında kalmışlardır. Okumaya devam et

Türk Dillerinde Ortak Bilim Sözleri üzerine söyleşi

Aydın Köksal ile Bakû-İstanbul Uçağında Türk Dillerinde Ortak Bilim Sözleri üzerine söyleşi

Ayşe Balcı

24-26 Haziran 2010’da Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türkiye İşbirliği Okumaya devam et

Afganistan Türkmencesi Yazımında Q-(ﻕ) Ġ- (ﻍ)Meselesi

Bu yazı şu dergide yayımlanmıştır: “Gazi Türkjiyat Türklük Araştırmaları Dergisi, Güz 2009, sa:5, Ankara 2010, s.373-379”
Özet
Değişen şartlar çerçevesinde bugün Afganistan’da arzu edilen ölçüde olmasa da Türkmence yazılı eserler Okumaya devam et

Özbek Türkçesinde Gına Morfemi

Giriş

Dilin tabiî gelişmesi içerisinde bazı ses ve şekil değişikliklerine uğradığı bilinmektedir. Bu değişikliklerin dilin lehçe ve şivelerindeki görünümleri farklılıklar arz etmektedir. Bu görünüm bazı lehçe ve şivelerde eskiyi gösterecek bir şekilde, bazılarında ise Okumaya devam et

Dîvân ü Lûgât-it Türk’teki Ata Sözleri

Bilinen en eski Türk lûgatı Dîvân ü Lûgât-it Türk’de külliyetli miktarda ata sözü … bulunduğu, bunların ise türlerinin günümüze ulaşmış belki en eski numûneleri olduğu malûmdur. Dîvan’daki bu ata sözlerinin … misâl getirilmek üzere kullanıldıkları da bilinen bir gerçektir.

Dîvân ü Lûgât-it Türk’de Türkçe, kelime olarak lûgatte, müellifince kurulan cümleler içinde Okumaya devam et

Türk Dili: Dünya Dili

Bugün Türk dili, yakla ık 12 milyon kilometre karelik bir alanda 220 milyon nüfusun konu tuğu, yüze yakın ülkede öğretiminin yapıldığı, kökleri tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan, 600 bini a kın söz varlığına sahip bir dünya dilidir. Geçmiş i boyunca Çinceden Farsçaya, Arapçadan Macarcaya kadar pek çok dille etkile im içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu olarak yalnızca Türkiye Okumaya devam et

Türkmen Atasözleri

Akıllı, edebi, edepsizden övrener.

Akıllı, edebi, edepsizden öğrenir.

Batır bir öler,gorkak mün.

Kahraman bir kere ölür, korkak bin kere. Okumaya devam et

Kabil Üniversitesi’ndeki Türk Dili Bölümüne Yoğun İlgi

Afganistan’daki Kabil Üniversitesi bünyesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Afganistanlı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yıllardır silahların gölgesinde büyük zorluklar altında yaşamın devam ettiği Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan üniversite kente ayrı bir renk katıyor. Okumaya devam et

Türk Dili Ve Kültürü Açısından Baburname’de Avcılık

Bu makalede, Türk edebiyatında hatırat türünün ilk örneği olan Baburname’de (Vekayî) bahsi geçen avcılıkla ilgili unsurlar ve bu unsurların Türk kültürü açısından önemi belirtilerek Babur’un hâtıratına kaydettiği avcılığa dair her bilgi, orijinal metin parçalarının transkripsiyonları da verilmek suretiyle gösterilmiş; ayrıca Babur’un eserinde kullandığı avcılık terminolojisi ile eserdedetaylı bir şekilde tasvir edilen avlar ve av usûlleri hakkında açıklamalar yapılarak Baburname’nin Türk kültür tarihinin aydınlatılması yolunda Okumaya devam et

Türk dünyasıyla edebî bağlar güçleniyor

Kazakistanlı Türkolog, roman ve tiyatro yazarı Prof. Dr. Nemat Kelimbetov’un ‘Türk Halklarının Ortak Edebî Eserleri’ ve ‘Ümit’ adlı iki kitabı Türkçeye aktarıldı. Önceki gün İstanbul’da tanıtımı yapılan kitaplar, Türk dünyasının edebî bağlarını kuvvetlendirmek için bir katkı niteliğinde. Toplantıda çıkan ortak görüş ise bu tür çeviri çalışmalarının artırılması oldu. Okumaya devam et

‘Türk Dilinin Yayılma Alanları’ Bilgi Şöleni

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, Türkçe’nin asla emperyal bir dil olmadığını söyledi.

Akalın, TDK ve Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkçe’nin tarihi derinliğe ve coğrafi yaygınlığa sahip Okumaya devam et

Türk Dünyasının İşbirliğinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bugün İstanbul Çirağan Sarayı’nda yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları Zirvesinde müzakere dilinin “Yüksek Türkçe” diye bilinen İstanbul Türkçesi olması kararlaştırıldı.

İstanbul’da Türk (Dili Konuşan) Ülkeler Zirve toplantısının onuncusu yapılıyor. Okumaya devam et

10. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi

10. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi Türkiye’de Yapılıyor

10. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Rosa Otunbayeva ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov yarın bir araya gelecek. Okumaya devam et

Türk Cumhuriyetleri Ortak Latin Alfabesinin Neresinde?

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önce Türkiye’nin Türk cumhuriyetleriyle ilişkileri sağlıklı değildi. Rusya’nın yayılmacı politi ka sına karşı Türkiye dikkatli olmaya çalışıyor, Rusya da egemenliği altındaki Türk yurtlarıyla Türkiye’nin ilgilenmesinden ve el altından yürüttüğü faaliyetlerden rahatsızlık duyuyordu. Okumaya devam et

TDK’dan ‘Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu’!

Türk Dil Kurumunun 78. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ”Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu” yazılımı, düzenlenen törenle sanal ortamda kullanıma sunuldu.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, TDK’nın 78. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kurum binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Okumaya devam et

Ali Şîr Nevâî ve Seydî Ali Reis Kâtibî

15-16. yüzyıllarda yaşayan ünlü Türk denizcisi, aynı zamanda bilgin, tarihçi ve şair olan Seydî Ali Reis Kâtibî, Ali Şîr Nevâî’nin manzum sanatından etkilenerek çeşitli türlerde şiirler yazan edip olarak bilinmektedir. Osmanlı Türkçesinde ve Çağataycada nazmın güzel numûnelerini ortaya koyan bu şairin şiirleri mazmun ve muhteva açısından Ali Şîr Nevâî’nin şiirlerine çok yakındır Okumaya devam et

Türk Dünyasında ortak dil, alfabe

Türkiye ile, 12 milyon kilometrekarelik alana yayılmış Türk Cumhuriyetleri, aynı dilin çeşitli lehçelerini konuşuyorlar. Gelenekleri, kültürleri, destanları, masalları, atasözleri, mânileri, bilmeceleri, tekerlemeleri aynı.  Türkiye ve Türk Dünyası, 250.000.000 nüfusluk bir bütünü oluşturuyorlar. Okumaya devam et