Hazaraların Kökeni ile İlgili Yeni Bir Görüş

Hazara Bamiyan South Turkestan - HazaristanÖZ: Afganistan’da meskûn önemli etnik gruplardan biri olan Hazaralar, uzun zamandan beri Hazaracât adıyla da bilinen Afganistan’ın merkezinde yaşamaktadır. Afganistan, Asya’nın kavşağında bulunması sebebiyle Asya’nın kalbi unvanını alırken, bu ülkenin merkezindeki Hazaracât ise Afganistan’ın kalbi olarak adlandırılmaktadır. Okumaya devam et

Dünden Bugüne Afganistan Türkleri

 Guney Turkistan11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dünya kamuoyunun tüm dikkatlerini üzerine çeken Afganistan, birinci yüzyılda yaşamış olan en eski Türk boyu Yueh-Çi’lerden başlayarak 1747’de Nadir Şah’ın ölümüne kadar geçen sürede Türkler tarafından yönetilmiştir. Akhunlar, Gazneliler, Göktürkler, Selçuklular, Timur Devleti, Şeybani Özbekleri, Okumaya devam et

Hazaralar (Betik)

Hazaralar-BetikÖNSÖZ: Bugünkü Afganistan ahalisi çevreden gelip bölgeye yerleşen halklar ile bunların zaman içerisinde değişime uğramış kesimlerinden meydana gelmektedir. Hazaralar da bu halklardan birisidir. XVI. yüzyılın başlarında ayrı bir etnik grup olarak kaynaklara intikal eden bu topluluk son yüzyıla kadar ülkenin en dağlık yöresinde kendi halinde, Okumaya devam et

Afganistan’ı sekize bölme planı

Afganistan’ı bölme planlarına göre her bölge, dış güçlerin ‘gözetiminde’ kurulacak ve etnik grupların temsil edileceği konseyler tarafından yönetilecek

İşgal güçlerinin 2014’te ülkeden çekileceğinin açıklanması ardından, Afganistan’ın geleceği konusunda yapılan tartışmalar yoğunlaşıyor. Okumaya devam et

Az Bilinen Bir Türk Oymağı: Hazara’ların Kültür Yaşamı

Bugünkü Afganistan ahalisi çevreden gelip bölgeye yerleşen halklar ile bunların zaman içerisinde değişime uğramış kesimlerinden oluşmaktadır. Afganistan’ın üç büyük etnik grubundan biri olan Hazaralar da bu halklardan birisidir. XIII. yüzyılda Çingiz Han tarafından bölgeye getirilen ve XVI. yüzyılın başlarında ayrı bir etnik grup olarak Okumaya devam et

28 Mayıs Afganistan Türk Şehitleri Anma Günü

Bilindiği gibi Afganistan’da yaşayan ve nüfusları yaklaşık %40’a varan Türkler hakkında maalesef Türk Dünyası yeterli bilgiye sahip değildir. Afganistan’da yaşayan en büyük Türk grubu olan Hazaralar tarih boyunca defalarca vahşice katliamlara uğramışlardır.

Hazaralar ilk defa 1893 yılında dönemin Peştun asıllı Okumaya devam et

İngilizlerin Güney Türkistan’da Yaptığı İşkenceler

Müslüman Türkler ve İngilizler [1]

Tartuk:[2] Bu yazımı, İngiliz Casusluk Şebekesi’nin ağına düşerek, vatan millet ve namusları uğruna can veren, Türk ve Müslüman şehitlerin aziz ve mübarek ruhlarına armağan ediyorum. Vasıl eyle ya Rabbul a’lemin. Okumaya devam et

Hüseyin Tuğcu, Hazara Türklerinin Lideriyle Görüştü

Kütahya Milletvekili Hüseyin Tuğcu, Afganistan Hazara Türklerinin Lideri Ekrem Gizabi Görüştü

Afganistan Hazara Türklerinin siyasi partisi olan NOMA’nın (Civil Movement of Afghnasitan) Başkanı Ekrem Gizabi, Okumaya devam et

Türkiye – Afganistan Stratejik İlişkileri

Üstad Abdul Ali Mazari’nin Şahadetinin 15. Yılı Çerçevesinde Türkiye – Afganistan Stratejik İlişkileri

06 Mart 2009 Cumartesi günü Turan kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsünde, Hazara Öğrenciler Birliği ile Okumaya devam et

ABD’nin AF-PAK Streteijisi Ekseninde Afganistan Seçimleri

ABD’nin Afganistan’la ilgili beklentisinin devletin meşruiyetini artıracak bir kurumsallaşma için sağlıklı bir seçim olduğu iddiası inandırıcı bulunmayabilir. Ancak Obama’nın aylardır konuşulagelen “AF-PAK Stratejisi” tam da bu temele dayanıyor. Hep konuşulan ve tam olarak formüle edilmeyen AF-PAK Stratejisinin ana hatları Obama tarafından 27 Mart 2009’da yaptığı bir konuşmada çizilmişti… Okumaya devam et

Hazaralar ve yükselişleri..

Afganistan, etnik siyasetin önemli olduğu, bunun pek çok konuya damgasını vurduğu bir ülke.

Nitekim, Devlet Başkanı Karzai’nin meclise sunduğu yeni hükümetin 24 üyesinin 17’sinin meclisçe reddedilmesinde de etnik denge ve siyasetin rol oynadığı söyleniyor. Okumaya devam et

Hazara Türklerindan Zeynebiye’ye Teşekkür Ziyareti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından İstanbul’a yerleştirilen Afganistanlı Hazaralar Türkleri Aşura Günü gösterdikleri ilgiden dolayı Zeynebiyelilere teşekkür etti.

Zeynebiye’nin Aşura’da Afganistan’dan da misafirleri vardı. Okumaya devam et

Hazara Türkleri ile Çepni Türkleri Halk İnançları Karşılaştırması

Afganistan’daki Hazara Türkleri ile Doğu Karadeniz Bölgesindeki Çepni Türkleri Arasında Yaşayan Halk İnançları Üzerine Bir Mukayese Denemesi.

Asırlardır Afganistan’da yaşayan Hazaraların menşei konusundaki tartışmalar henüz sonuçlanmamıştır. Bazı araştırmacılar onların Moğol, bazıları Türk-Moğol veya Türk olduklarını iddia etmekte, bazıları da onları Çerkezleri, Hintlilere, Afganistan’daki yerli halklara bağlamaktadırlar. Okumaya devam et

“Toprak Rengine” Yeşil Düşmüş

Bir yıl önce hemen aynı tarihlerde gitmiştik oraya, yaklaşık 40 kişilik heyetle. Fakirlik, sefalet, cehalet, açık lağımlar, toplanmayan çöpler, 5 metreye yükselen sabit toz bulutu, açıkta pişen yemekler… Hükümetin olduğu, devletin olmadığı, düzenin olmadığı bir ülke idi gördüğümüz. Döndüğümde ülkemde attığım her adıma, her uygulamaya, düzene, akla dua etmenin gelmeyeceği her şeye bakıp dua ettim, şükrettim. Okumaya devam et

Afganistan Müziğine Genel Bir Bakış

Dağlar Yurdu Afganistan Müziğine Genel Bir Bakış

“Afganistan’da çoğunluğu oluşturan Sünnilere göre, Şiiler ve her zaman hayata daha kısıtlamasız bakan az sayıdaki Sufi tarikatı müziğe daha sıcak durdu…” Okumaya devam et

Rahmetullah ve Nurullah

Şimdi “Bunlar da kim?” diyeceksiniz…

Bu iki gençle Keşmir´de Muzaffarabad’da tanıştım.. Vakfımız“Uluslararası Mavi Hilal”in ofisinde.. İkisi de pırıl pırıl… Türkçeleri de bizim gibi…

Muzaffarabad’a yaklaşık beş saat uzaklıkta Afganistan sınırı yakınındaki Haripur´dan gelmişler… Okumaya devam et

İran’ın Asimile Ettiği Türkler: Hazaralar

Son yazılarımda; güçlü bir ülke olmamız gerektiğini özellikle vurgulamış ve bunun neden gerekli olduğunun altını çizmiştim: (Diğer Türk topluluklarının ve dışarıda bulunan gurbetçilerimizin haklarını korumak ve gelecekte parçalanmamak için.)
Bazıları pek anlamamış sanırım!.. Okumaya devam et

Afganistan’da siyasi çıkmaz sürüyor

Afganistan seçimlerinden doğan siyasi çıkmaz devam ediyor. BM, seçimindeki usulsüzlükten dolayı yeniden oylamaya gidilmesini istedi. Batı, ulusal birlik hükümeti kurmaya çağırdı.

Okumaya devam et

Afganistan’da Aslında Neler Oluyor?

Afganistan’da işgal 8. yılını da doldururken geçen bu geniş zaman dilimini analiz ettiğimizde Afganistan işgalinin farklı boyutlarda seyrettiğini ve işgalin bilinenden çok daha farklı hedeflerinin olduğunu görüyoruz.  Hatırlanacağı üzere Afganistan, 2001 yılında ABD öncülüğünde müttefikler tarafından işgal edilirken dünya kamuoyuna, El Kaide ve Taliban güçlerinin ortadan kısa sürede kaldırılacağı ve Afganistan’a demokrasi ve özgürlük getirileceği vaat edilmişti. Okumaya devam et

Afganistan Şiîler kanunu

Afganistan’da Şiilerle ilgili hazırlanan aile kanunuyla ilgili itirazlar arttı.

“Afganistan’da Türklük ve Türklerin geleceği” paneli

“Afganistan’da Türklük ve Türklerin geleceği” paneli

11 Nisan 2009  Avrasya Kültür Derneği ile Afganistan Hazara Öğrenci Birliği’nce, ”Afganistan’da Türklük ve Türklerin Geleceği” konulu panel düzenlendi.

Afganistan’nın Muasır Tarih Babası: Feyz Muhammed Katip Hazara

Afganistan’nın Muasır Tarih Babası: Feyz Muhammed Katip Hazara

Ferz Mohammed Katip 1881 yılında Gazne’ye bağlı Karabağ’ın Zard Sang köyünde dünyaya geldi. Katip ilk ve orta eğitimini kendi köyünde bitirdikten sonra tahsilini devam etmek amacıyla Irak’ta bulunan Nejef’e gitti. Katip Nejef’teki ilim merkezinde bir süre kaldıktan sonra Okumaya devam et

Hazaralar’ın Tarihi ve Etnolojik Yapısı

Hazaralar’ın Tarihi ve Etnolojik Yapısı

Abdullah Mumammadi

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında doktora Öğrencisi, 10. Türk Kurultayına sunmuş olduğum tebliğ. Okumaya devam et

Hazara Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları 3

Nazardan korunmak için ambar ahır değirmen bostan gibi yerlere at, koç ve öksüz boynuzu veya kafa kemiği asılması Anadolu ve Azerbaycan Türkmenlerinde de vardır. Türbelere geyik boynuzu konulması Uluğ Türkistan’ın Özbekistan ve Türkmenistan bölgelerinde de görülmektedir. Anadolu’da da görülen geyik boynuzlu türbelerin yanısıra on kadar türbenin ismi “Geyik Baba” veya “Geyikli Baba”dır. Okumaya devam et

Hazara Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları 2

Çocuk Oyunları

Çocuk oyunları şüphe yok ki diğer halk oyunları gibi asli parçalarındandır. Halk oyunlarının içerdiği kadar da halk inancı içerirler. Çocuk oyunları münasebeti ile, oyunların isimleri, oynanma biçimleri, tekerlemeler ve oyun gerekçeleri konusunda tespitlerimizi açıklıyoruz. Okumaya devam et

Hazara Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları 1

Giriş

Hazara, Karakalpak, Karapapah, Dağıstan, Nogay, Balkar / Malkar, Karaçay, Karay, Kırımçak, Ahıska, Bulgar, Başkurt, Kazak ve Tatar Türklerinin halk inançları içerikli metinlerden oluşan bu çalışmada, konular ele alınırken büyük ölçüde hayatın doğum, evlilik ve ölüm gibi safhaları sıralaması esas alınmış imkan nispetinde, beher safha kendi içerisinde evveli, esnası ve sonrası esasına göre incelenmiştir. Okumaya devam et