Afganistan’da Türkçe eğitiminin tarihi

Guney-Turkistan-BalasiÖnsöz: “İnsan hayatında ana dilinin önemli bir yeri vardır. Çünkü dil iletişimin en temel unsurudur. İnsanların birbiriyle duygu ve düşüncelerini paylaşabilmeleri için aynı dili konuşmaları gerektir. Bu bakımdan bir anlama sistemi niteliğinde olan dilin başka bir görevi de nesiller arasındaki kültür aktarımıın sağlamaktadır. Okumaya devam et

Reklamlar

Afganistan’da Dil Politikaları

Ethnic Groups In AfghanistanÖzet: Dil bir toplumun millî kimliği olduğu gibi, milletler arası maddî ve manevî alışverişinin önemli aracı niteliğini de taşımaktadır.
Bu çalışmada önce Afganistan’ın siyasal ve kültürel durumu üzerine kısaca durulmuş, etnik ve demografik yapı hakkında da açıklamalar yapılmıştır. Okumaya devam et

Amanullah Han’ın Islahatları ve Atatürk

1919- 1929 yıllarında Kabil tahtında bulunan Kral Amanullah Han, 19 Ağustos 1919 yılında Afganistan’ın istiklalini ilan ederek bir dizi ıslahatlar başlattı. Batıdaki gelişmeleri yakından izleyebilmek için de 1928 yılında Avrupa yolculuğuna çıktı. Amanullah Han, bu seyahati sırasında genç Türkiye Cumhuriyeti’nin Okumaya devam et

Türkistan’da Son Türk Devleti Buhara Emirliği ve Alim Han

1990’ların başında S.S.C.B. dağılınca, dünyadaki güç dengelerinde köklü değişimler oldu. Bundan en fazla Türk Dünyası etkilendi. Uluslararası plâtformda tek Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, bu tarihten sonra kendisi ile ortak özelliklere sahip Türkistan Türk Cumhuriyetleri ile sıcak münasebetler kurma imkânı buldu. Okumaya devam et

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan Doğalgaz Boru Hattı Projesi

21. yüzyılın modern İpek Yolu olarak tabir edilen Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan Doğalgaz Boru Hattı (TAPI) projesi, ilk olarak 1995 yılında Trans-Afganistan Hattı (TAP) adında Türkmenistan ve Pakistan arasında bir ön anlaşmayla ortaya çıkmıştır. 1996 yılında projeyi gerçekleştirmek için Amerikan Unocal şirketinin öncülüğünde Okumaya devam et

Afganistan ve Bölgesel Güvenlik

AFGANİSTAN VE BÖLGESEL GÜVENLİK

(Ortadoğu, Orta ve Güney Asya, Rusya Federasyonu) 

Elinizdeki çalışma, Afganistan’daki gelişmeleri bölgesel bir perspektiften ele almaktadır. Bu çerçevede Prof. Dr. Alexander Knyazev, Afganistan’ın iç dinamiklerini Okumaya devam et

Fars Milliyetçiliğinin Türk Karşıtı Kuramsal Çalışmaları: Azeri Dili ve Aran Teorileri

 Fars milliyetçiliği 1924’ten günümüze kadar İran siyasi yapısını oluşturan en önemli ideolojidir. Fars milliyetçiliği iktidarını sürdürmek için zor ve şiddetin bütün araçlarını kullanmanın yanı sıra kendini meşrulaştıracak çeşitli ideolojik-kuramsal çalışmalara da girişmiştir. Siyaset bilimi açısından da bakıldığında iktidar sadece zor ve şiddet kullanarak Okumaya devam et

Türk Damgaları: Dünya tarihi yeniden yazılacak!

Taştaki Türkler kitabıyla 2008 yılında Sedat Simavi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü’nü alan Servet Somuncuoğlu, dünya tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek yeni eseri ‘Saymalı Taş Gökyüzü Atları’nı tamamladı.

Uludağ Grup organizasyonuyla gerçekleşen ‘Saymalı Taş Gökyüzü Atları’ kitabının Okumaya devam et

Konar-göçer yaşamın günümüzdeki izleri

Kışlak, kışın orduların, göçebe oymakların hayvanlarıyla birlikte yayladan inip konakladıkları yere denilir.

kışlak (kışlağ), qışlag, qešlāq, kışlaq, gışlaq, kıslaq, kyšlaq, qişlаq veya qishloq

Kâşgarlı Mahmud, Divanü Lugati’t-Türk’te; Okumaya devam et

Türklüğün En Eski Bayramı Nevruz ve Tarihî Alt Yapısı

Nevruz Nedir?

Eski takvimlerde yılın ilk günüdür. Bu yüzden Türk dünyasının büyük bir bölümünde Yeni Gün olarak bilinmektedir.

Gece ile gündüzün eşit olduğu mart ayının yirmi birini yirmi ikisine bağlayan gündür. Okumaya devam et

Türk Kültüründe Yenigün – Nevruz Bayramı

Milleti millet yapan unsurların başında milli kültür gelmektedir. Milli kültürü oluşturan unsurlar arasında gelenekler, görenekler, inançlar, töreler, törenler, bayramlar vs. önemli bir yere sahiptir. Dini bayramlar yanında milli bayramlar da fertleri ve toplulukları yakınlaştırarak bütünleştiren ortak kültür Okumaya devam et

Türk Halk Kültüründe Nevruz

Nevruz, Türk dünyasında, ortak kültürel değer olması yönüyle önemli bir yere sahip olup Türklük dünyasında ve Anadolu’da ortak inanmalarla, ortak heyecanlarla yüzyıllardır Türk kültürüne özgü özelliklerle kutlanılmaktadır.

Tarihin ilk  topluluklarından beri Okumaya devam et

Türklerde Yeni Yıl: Nevruz Bayramı ve Törenleri

Kadim Türk yurdu Doğu Türkistan’da ortaya çıkan ve Türklerle beraber Anadoluya ve bütün Türk coğrafyasına yayılarak binlerce yıldır ananevi törenlerle kutlanan Nevruz-Yeni yıl bayramı Türk topluluklarında Nevruz, Noruz, Navrız, Newroz, Naurus, Ergenekon ve Bozkurt gibi adlarla anılmakta ve bütün Türk boylarında kutlanmaktadır. Okumaya devam et

Cengiz Han’ın Türklüğü ve İmparatorluğu

Amerika’nın ünlü National Geografic dergisinin Ağustos 2001 sayısının kapak yazısı Cengiz Han hakkındaydı. Kapak resmi de onun yüz heykeliyle süslenmiş. 33 sahife tutan makalede fevkalâde fotoğraflara ilâveten, derginin eklerinde de poster boyu tablolar, haritalar ve bilgiler var.

Yazıyı Mike Edwards yazmış. Okumaya devam et

Kutadgu Bilig’de Devlet Fikri

ÖZET

Balasagunlu Yusuf tarafından 1069/1070 yıllarında kaleme alınmış olan Kutadgu Bilig, Türk Devleti’nin kökeninde bulunan ‘Bozkır Atlı Kültürü’nün devlet zihniyetini teorileştirme çabalarından biri ve en dikkate değer olanıdır. Okumaya devam et

Osmanlı ve Afganistan

Afganistan ile Osmanlı arasındaki münasebetler çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Nitekim orta Asya, Türklerin dünyaya yayılmaya başladıkları bir bölge olmuştur. Diğer taraftan en eski Türk kültürü ve Semerkant, Buhara, Kaşkar, Merv kültürünün Belh kültürü ile yakın bir ilişkisi Okumaya devam et

Ak Ana Kurdun Çocukları

Konu içi açıklamalar :

Başkırdistan = Başkurdistan, Başkırya, Başkurtistan, Başkordostan

Başkır = Başkir, Başkırd, Başkurt Okumaya devam et

Atatürk Devriminin Afganistan’ın moderleşme çabasına etkisi

Atatürk Devriminin Nadir Şah döneminde Afganistan’ın moderleşme çabasına etkisi

ÖZET: Türk Millî Mücadelesi’nin kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda birçok bölge, ulus ve lider için ilham kaynağı, baska bir deyisle örnekbir lider olmustur. Okumaya devam et

Hun Döneminden Günümüze Ulaşan 1500 Yıllık Saz

Turk musiki ve kultur tarihinde onemli bu bulusu Mogol arkeologlari gerceklestirdi. 2008 yilinda bulduklari 1500 yillik sazi once Mogollarin Devekopuzu dedikleri calgi zannettiler. Ancak bunun Turk sazi oldugunu ve ustunde runik yaziyla Turkce sozler bulundugunu fark eden Gumilev Avrasya Universitesi Turkoloji ve Altayoloji Okumaya devam et

Hristiyanlığın Oluşumunda Türk Kültürünün Etkisi

Çok garip bir milletiz vesselam..

Aşağılık kompleksi öylesine işlemiş ki içimize. Ne zaman kendimizle ilgili dünyada yankı uyandıracak bir şeyler ortaya atılsa “Hadi canım sende..” sözcükleri havada uçuşur her türlü bilimsellikten uızak alayvari sözlerle  söyleyeni de araştıranı da bin pişman ederler. Okumaya devam et

Geçmişten Günümüze As-Tarhan (Astrahan/Hacı Tarhan)

Altınordu Devleti’nin yıkılmasından sonra, bu devletin geniş toprakları üzerinde birçok hanlık kuruldu. Bunlardan birisi Aşağı İdil Havzası’nda kurulmuş olan Astrahan Hanlığı’dır. Başkent Astrahan, bulunduğu mevki itibariyle tarihten günümüze Hazar çevresinde kurulmuş olan devletlerin ilgi odağı oldu. Okumaya devam et

Noel Ağacı

Sayın Murat Binzet’in “Merry Christmas, Narduğan Kutlu Olsun” başlıklı ilginç yazısını zevkle okudum.

Noel, Noel ağacı, Christmas, vb.. ad ve kavramlar konusunda kökenin Türklere dayandığını kanıtlayan bilgi dolu yazısına  ben de bazı bilgiler katmak istedim.

Murat Binzet’in yazısında KRİSTOS kelimesinin Okumaya devam et

Afganistan Türkmencesi Yazımında Q-(ﻕ) Ġ- (ﻍ)Meselesi

Bu yazı şu dergide yayımlanmıştır: “Gazi Türkjiyat Türklük Araştırmaları Dergisi, Güz 2009, sa:5, Ankara 2010, s.373-379”
Özet
Değişen şartlar çerçevesinde bugün Afganistan’da arzu edilen ölçüde olmasa da Türkmence yazılı eserler Okumaya devam et

Özbek Türkçesinde Gına Morfemi

Giriş

Dilin tabiî gelişmesi içerisinde bazı ses ve şekil değişikliklerine uğradığı bilinmektedir. Bu değişikliklerin dilin lehçe ve şivelerindeki görünümleri farklılıklar arz etmektedir. Bu görünüm bazı lehçe ve şivelerde eskiyi gösterecek bir şekilde, bazılarında ise Okumaya devam et

Erkin Türkistan Partisi

1960’lı yılların başında, Kral Zahir Şah döneminin hüküm sürdüğü Afganistan da; illegal olarak kurulan (iki ayrı gurupta) partiler çalışmalarını sürdürüyordu. Bunlar aşırı sol görüşlü komünist yanlısı partiler ve sağcı radikal dinci guruplar arasında kurulan partilerdi.

Solcu gurupların başında Babrak Karmal ve Nurmuhammet Teraki, dinci gurupların başında da Sıbğatıllah Okumaya devam et

Afganistan Türklerinin Dini, İnanç ve Yaşayışları

ÖNSÖZ: Afganistan’in hemen hemen her yöresi kendine has kültür değerleriyle doludur. Bilindigi gibi, daha önce Afganistan’da yaşamakta olan Türk kavimlerinin dini inanış ve yasayış yapısı hakkında, bazı dergilerde ve kitaplarda az da olsa bilgi verilmiştir; fakat şimdiye kadar Kuzey Afganistan Türkleriyle ilgili bir çalişma Okumaya devam et