Han

Pek çok kişinin başından geçmiştir. O güne kadar hiç görmediği, tanımadığı bir kişi ile karşılaştığı zaman, sanki daha önce görmüş, hasbıhalde bulunmuş gibi hisseder. Hâlbuki görüşmemiş, tanışmamışlardır. Nedir onları birbirine yakınlaştıran, ılımlı ve olumlu kılan; Amiyane deyişle birbirlerine kanlarını kaynatan? Okumaya devam et

“Dili Bir,İnancı Bir, Özü Bir Kardeşlerimiz”

Sovyetler Birliği’nin 1990’lı yılların başında kendisini feshetmesinden sonra, bizim için sanki Kaf dağını erişilmez, görünmez kılan demir perde erimişti. Demir perdenin aralanması, şeffaflaşması sonucu hayal ettiğimiz siluetler görünmeye, karaltılarını izlediğimiz suretler aşikâr hâle gelmeye başladı. Kafkasya’ya, Kırım’a, İdil-Ural bölgesine, Okumaya devam et

Afganistanlı Türkmen Şairleri Antolojisi

Mehmet Emin Yurdakul’un

‘Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir’

mısralarına nazire edecesine kitapta yer alan şiirlerde; Afganistan Türkmenlerinin duygu ve düşüncelerini, çektikleri sıkıntıları, uğradıkları zulümleri ve haksızlıkları, din ve dünya görüşlerini, genel anlamda Türklük Okumaya devam et

Afganistan Türkmencesi Yazımında Q-(ﻕ) Ġ- (ﻍ)Meselesi

Bu yazı şu dergide yayımlanmıştır: “Gazi Türkjiyat Türklük Araştırmaları Dergisi, Güz 2009, sa:5, Ankara 2010, s.373-379”
Özet
Değişen şartlar çerçevesinde bugün Afganistan’da arzu edilen ölçüde olmasa da Türkmence yazılı eserler Okumaya devam et

Özbek Türkçesinde Gına Morfemi

Giriş

Dilin tabiî gelişmesi içerisinde bazı ses ve şekil değişikliklerine uğradığı bilinmektedir. Bu değişikliklerin dilin lehçe ve şivelerindeki görünümleri farklılıklar arz etmektedir. Bu görünüm bazı lehçe ve şivelerde eskiyi gösterecek bir şekilde, bazılarında ise Okumaya devam et

Afganistan Türkmenlerinin Ferhengi Encümeni ve Güneş Dergisi

ÖZET: Afganistan’da yaşamakta olan Türkmenler, kültürel kimliklerini yansıtma hususunda son dönemde bazı faaliyetler göstermektedirler. Sözlü edebiyatın yazıya aktarılması, bölgedeki Türkmen yazı dilinin şekillenmesi ve gelişmesi için birlikler kurulmakta ve kitap, dergi gibi yayınlar yayımlanmaktadır. Okumaya devam et

Güney Türkistan’ın kayan yıldızı Ergeş Uçkun’dan ‘Beççegar’larına

Yer, Konya Türk Ocağı salonu. Beş yıl kadar önce. Salonda toplanmış yirmi kadar kara yağız delikanlı. Bir öğretim görevlisinin verdiği genel Türk tarihi dersini dinliyorlar. İlahiyat okumak için Türkiye’ye gelmiş Afganistanlı Türk gençler. Önlerinde MEB’in liseler için hazırlamış olduğu Genel Türk Tarihi kitabı…

Bir gönül eri ülkü dostumuz can u gönülden Afganistan merkezli olmak üzere Türk tarihi anlatıyor. Okumaya devam et