TSK’nın Afganistan Faliyetleri


TSK’nın Afganistan Faliyetleri

Afganistan’da halen Sürekli Özgürlük Harekâtı (SÖH) ve Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK/ISAF) Harekâtı olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı harekât icra edilmektedir.


TSK BARIŞI DESTEKLEME HAREKÂTI FAALİYETLERİ (AFGANİSTAN)

Kore Savaşı’ndan beri dünyanın değişik bölgelerinde ve son olarak da Balkanlar, Afganistan ve Lübnan’da “Barışı Destekleme Harekâtı” icra eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya barışına destek vermeye devam etmektedir. Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” direktifinin bir gereği olarak, BM’nin aldığı kararlar ve yaptığı destek çağrılarına gerekli duyarlılığı göstermiş, TSK, “Barışı Destekleme Harekâtı”nda dünyada aranan bir güç haline gelmiştir.

Türk askerî personeli, diğer ülkelerin birlikleri ve personeli ile yakın bir iş birliği içinde bugüne kadar kendisine verilen tüm görevleri başarı ile icra etmiş ve bu konuda tüm ülkelerin takdirini kazanmıştır. Ayrıca, görev bölgelerinde yaşayan Afganistan halkı ile yakın iş birliği içinde, onların her türlü sevinç ve üzüntüleri paylaşılmıştır.

Dost ve kardeş ülke Afganistan’a yardım etmek, onlara Türk milletinin sevgi ve şefkatini göstermek için TBMM, 10 Ekim 2001 tarihinde aldığı 722 sayılı Karar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan’da görev alması konusunda hükümete yetki vermiştir. TSK’nın Afganistan’da görev almasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da bu kapsamda yayımlanmıştır.

TSK, Afganistan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK)’nin İngiltere liderliğindeki ilk dönemine bir bölük timi, eğitici personel ve karargâh unsurları olmak üzere toplam 267 kişilik bir kuvvetle katkı sağlamıştır. 20 Haziran 2002 tarihinde başlayan 2’nci dönem UGYK liderliğini Türkiye üstlenmiştir. Türkiye bu dönemde Kabil Hava Alanının işletilmesi sorumluluğunu da devralmıştır.

Almanya ve Hollanda liderliğindeki UGYK-III ve NATO sorumluluğundaki UGYK-IV dönemlerine lojistik ve idari unsurlarla takviyeli bir bölük ve karargâh personeliyle katkı yapılmıştır. Kanada liderliğindeki UGYK-V ve Avrupa Kolordusu (EUROCORPS) liderliğindeki UGYK-VI dönemlerinde de önceki personel katkılarımız devam etmiş, Kabil Havalanının işletilmesi için yaklaşık elli personel verilmiş ve üç genel maksat helikopteri ile destek sağlanmıştır.

UGYK-VII dönemi liderliği ise 13 Şubat – 04 Ağustos 2005 tarihleri arasında 3’üncü Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülmüş, Kabil Havaalanının işletilmesi sorumluluğu üstlenilmiş ve bu dönemdeki toplam katkımız 1450 personele ulaşmıştır.

UGYK bünyesinde, 6 Ağustos 2006 tarihinde Fransa, Türkiye ve İtalya liderliğinde oluşturulan Kabil Bölge Komutanlığına Türkiye; Arnavut ve Azeri Takımları dahil, bir Tabur Görev Kuvveti tahsis etmiştir. Türkiye’nin liderliği döneminde ise (Nisan-Aralık 2007) bu katkılara ilave olarak; birer Amfibi Deniz Piyade Bölüğü, Karargâh Bölüğü, Muhabere Bölüğü ve 2 adet UH 60 helikopteri daha ilave edilmiştir. Türkiye ayrıca Afgan Millî Ordusunun eğitim desteğini sağlamak maksadıyla Kabil Bölgesindeki Harekât Yönlendirme ve İrtibat Timlerine on beş kişilik personel katkısı sağlamıştır.

Türkiye, Nisan 2008 tarihi itibarıyla; Kabil Bölge Komutanlığı Harekât Yönlendirme İrtibat Timleri ve UGYK Karargâh Personeli olmak üzere yaklaşık 780 kişi ile harekâta katkı sağlamaktadır.

Türkiye tarafından teşkil edilen Vardak Bölgesel İmar Ekibi 20 Kasım 2006 tarihinde faaliyete başlamış, bugüne kadar bölgesinde; üç adet ilkokul, bir halk sağlığı kliniği, bir ziraat teknisyeni okulu, iki soğuk hava deposu, spor ve eğlence tesisi, çocuk bahçesi, su depolama ve şebeke hattı tesis etmiş, bölge halkına gıda ve giyecek yardımında bulunmuş, okullara kırtasiye yardımı yapmıştır.

2002-2007 yılları arasında Afganistan genelinde; dört hastane, altı sağlık kliniği, iki seyyar klinik tamir veya inşa edilmiştir. Halihazırda iki hastane ve iki klinik Türkiye tarafından işletilmektedir. Ayrıca yirmi yedi ilk ve ortaokul inşa ve tamir edilmiş ve gerekli eğitim malzeme desteği sağlanmıştır. Toplam iki yüz altmış Afganlı öğrenciye Türkiye’de yüksek öğrenim için burs verilmiştir. İnsani yardım kapsamında on dört bin aileye ve sekiz bin çocuğa eğitim, giyecek ve kırtasiye yardımı yapılmıştır.

Afganistan Kara Harp Okulu eğitim faaliyetleri kapsamında 2005 yılından itibaren on üç danışman/öğretmen personel görevlendirilmiştir. Şu ana kadar askerî eğitim ve iş birliği kapsamında bin beş yüz otuz dokuz Afgan personele Afganistan’da, üç yüz kırk üç personele ise Türkiye’de eğitim verilmiştir. Hâlen yetmiş bir Afgan personelin eğitimi de Türkiye’de devam etmektedir.

Afganistan ordusu ile ikili eğitim iş birliği kapsamında eğitim yardımında bulunulmuştur. Ayrıca Afganistan Kara Harp Okulunda; iki adet dershane ve kolaylık tesisi (berber, terzi, çamaşırhane) yapımı için TİKA ile iş birliği sürdürülmektedir.

TSK tarafından, Afganistan Silahlı Kuvvetlerine 1993-2007 yılları arasında, TSK envanterinden silah, mühimmat ve muhtelif malzeme hibe edilmiştir. Ayrıca üç 155 mm.lik çekili obüs bataryası kurulması projesi kapsamında araç, silah, mühimmat ve muhtelif malzeme verilmiştir.

Afganistan Askerî Lisesinin modern bir eğitim kurumu haline getirilmesi projesi kapsamında ise araç, giyim-kuşam ve çeşitli malzeme yardımında bulunulmuştur. 2006 yılından beri Afganistan personeline Türkiye’de ücretsiz tedavi imkânı sunulmaktadır. Şu ana kadar iki yüz beş askerî personel ve ailesi Türkiye’de tedavi edilmiştir. Şubat 2008 tarihinde hibe edilen malzemelerle birlikte TSK tarafından Afganistan’a yapılan yardımların Mart 2008 itibarıyla genel toplamı yaklaşık kırk milyon dolardır.

ULUSLARARASI GÜVENLİK YARDIM KUVVETİ HAREKATI


1. Geçmiş Dönemde İcra Edilen Faaliyetler :

a. Afganistan’da halen Sürekli Özgürlük Harekâtı (SÖH) ve Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (UGYK/ISAF) Harekâtı olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı harekât icra edilmektedir.

b. Sürekli Özgürlük Harekâtı, 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip, BM Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin 12 Eylül 2001 gün ve 1368 sayılı kararı gereğince, 07 Ekim 2001 tarihinden beri ABD liderliğinde oluşturulan Koalisyon Kuvvetleri tarafından icra edilmektedir. Bu harekâtın maksadı, El Kaide, Taliban ve diğer muhalif unsurlara karşı terörle mücadele harekatı icra etmektir.

c. Sürekli Özgürlük Harekâtına Türkiye’nin katkısı yoktur.

ç. UGYK Harekâtı ise Bonn Anlaşması ve 1386 sayılı BMGK Kararı gereğince Kabil ve çevresinin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak ve Afganistan Geçici Hükümeti’ne destek sağlamak maksadıyla 16 Ocak 2002 tarihinde başlatılmıştır. UGYK’nın terörizm ile mücadele görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

d. Başlangıçta UGYK Harekâtı gönüllülük esasına göre ülkelerin liderliğinde ve koalisyon harekâtı şeklinde icra edilmiştir. NATO, 10 Ağustos 2003 tarihinden itibaren UGYK Harekatı’nı devralmıştır.

e. UGYK sorumluluk sahası başlangıçta sadece Afganistan’ın başkenti Kabil ile sınırlı iken Güvenlik Konseyi’nin 18 Ekim 2003 tarihli 1510 sayılı kararı ile tüm Afganistan’ı kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede UGYK tarafından Kabil’e ilaveten bir plan dahilinde Afganistan’ın Kuzey, Batı, Güney ve Doğu bölgelerinin sorumluluğunun devralınması planlanmıştır.

f. Genişleme süreci Aralık 2003 ayında başlamış ve 2004 yılında Almanya’nın liderliğinde Kuzey Bölge Koordinatörlüğü teşkil edilerek, Afganistan’ın kuzeyinde yer alan 9 (Dokuz) vilayet UGYK sorumluluk sahasına dahil edilmiştir. 31 Mayıs 2005 tarihinde, İtalya’nın liderliğinde Batı Bölge Koordinatörlüğü teşkil edilerek, Afganistan’ın batısında yer alan 4 (Dört) vilayet daha UGYK harekâtı kapsamına alınmıştır. 31 Temmuz 2006 tarihinde İngiltere, Kanada ve Hollanda’nın liderliğinde oluşturulan Güney Bölge Komutanlığı, Güney Afganistan’da göreve başlamıştır. 05 Ekim 2006 tarihinde ise son olarak, ABD liderliğinde Doğu Bölge Komutanlığı teşkil edilmiştir.

g. Türkiye, Fransa ve İtalya’nın liderliğinde 06 Ağustos 2006 tarihinde Kabil Bölge Komutanlığı teşkil edilmiştir.

ğ. Kabil Bölge Komutanlığı , UGYK görevleri paralelinde Kabil vilayetinde Afganistan Hükümetine güvenlik ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde yardım etmekte ve destek sağlamaktadır. Terörizm ile mücadele (Counter-terorism) görevi yoktur. Uyuşturucu ile mücadele konusunda da aktif/doğrudan görev almamaktadır.

h. Türkiye’nin UGYK Harekâtına bugüne kadar yapmış olduğu katkılar:

(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, 10 Ekim 2001 tarihinde Anayasamızın 92 nci maddesi uyarınca aldığı 722 sayılı Karar ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan’da görev alması konusunda Hükümete izin vermiştir. Hükümet tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kararı doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan’da görev almasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır.

(2) Türkiye, İngiltere’nin liderliğindeki UGYK-I dönemine (16 Şubat-20 Haziran 2002) yaklaşık 300 kişilik bir kuvvetle iştirak etmiş, 20 Haziran 2002-10 Şubat 2003 tarihleri arasındaki UGYK-II döneminde ise, lider ülke olarak görev yapmıştır. Bu kapsamda, bir tabur görev kuvveti görevlendirmiş, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın işletilmesine öncülük etmiş ve bir Türk tümgeneralin komutasındaki Çokuluslu Karargah, 22 ülkeye mensup yaklaşık 4800 kişilik UGYK’ya komuta etmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin katkısı yaklaşık 1300 personeldir.

(3) Şubat 2003-Ağustos 2004 döneminde (UGYK-III, IV ve V dönemi) UGYK Harekâtına yaklaşık 300 kişilik bir kuvvetle iştirak edilmiş ve Ağustos 2004 tarihinden itibaren UGYK VI ve VII dönemleri için sıhhi tahliye ve keşif gibi maksatlarla kullanılmak üzere 3 (Üç) adet genel maksat helikopteri de tahsis edilmiştir.

(4) Türkiye, 13 Şubat-04 Ağustos 2005 döneminde UGYK’ne ikinci kez liderlik etmiştir. Bu kapsamda; 3 ncü Kolordu Komutanlığı bir NATO Kolordusu olarak, UGYK-VII Harekâtını sevk ve idare etmiş, 28 nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kabil Çokuluslu Tugayı olarak görev yapmış, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Kabil Uluslararası Havaalanı’nın işletilmesine de öncülük etmiştir.

(5) Barış Karargahı Romanya’da bulunan ve kuruluşunda Türkiye’nin aktif rol oynadığı Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG)1, Kabil Çokuluslu Tugayı görevini 06 Şubat-06 Ağustos 2006 tarihleri arasında yürütmüştür.

(6) Türkiye, 06 Nisan-06 Aralık 2007 tarihleri arasında Kabil Bölge Komutanlığı görevini yürütmüştür.

2. Halen İcra Edilmekte Olan Faaliyetler:

a. UGYK harekatına halen 37 ülkeden yaklaşık 40.000 personel iştirak etmektedir.

b. Türkiye, UGYK bünyesinde faaliyet gösteren, Kabil Bölge Komutanlığı liderliğini 06 Aralık 2007 tarihinde İtalya’ya devretmiştir. Türkiye halen UGYK harekatına yaklaşık 780 personel ile katkıda bulunmaktadır.

c. Türk Birliği içerisinde birer Arnavutluk ve Azerbaycan Takımı da yer almaktadır.

ç. Vardak Bölgesel İmar Ekibi (BİE):

Türkiye, Kabil İli’nin yaklaşık 40 km. batısındaki Vardak İli İlçe Merkezi Meydan Şehir’de Kasım 2006 ayında bir Bölgesel İmar Ekibi teşkil etmiştir.

Sivil ve askeri personelin birlikte görev yaptığı Vardak Bölgesel İmar Ekibi;

– İdari yönetim ve yargı sisteminin geliştirilmesi,

– Afgan Polisinin eğitimi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması,

– Bayındırlık, sağlık, eğitim vb sosyal destek alanları ve altyapı yardımlarıyla halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

1 Güneydoğu Avrupa Tugayı, 1999 yılında Arnavutluk, Bulgaristan, İtalya, Makedonya, Türkiye, Romanya ve Yunanistan olmak üzere 7 (Yedi) ülke tarafından kurulmuş, ilk komutanlığını bir Türk Tuğgeneral yapmıştır. Güneydoğu Avrupa Tugayı Karargahı daha önceden alınan karar gereği, 4 yıllık süreler ile dönüşümlü olarak farklı ülkelerde konuşlanmaktadır. Bu kapsamda 2007-2011 arasında Türkiye’de konuşlanacaktır.

 

Afganistan’da İcra Edilen Faaliyetlere İlişkin Resimler

 Afganistan Çocuk Hastanesi

 Kabil Atatürk Lisesi

 Kabil Bölge Komutanlığı Komuta Devir-Teslim Töreni

 Surobi Bölgesi Şura Toplantısı

 Vardak Bölgesi İmar Ekibi Faaliyetleri

 K.K.Loj.K.Korg.H.Nusret TAŞDELER’in Afganistan Ziyareti (8-10 Mayıs 2007)

 Afganistan Polisi Diploma Töreni

 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle Kabil Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Ziyaret Edilmesi

 Shinah Köyü Kız Lisesi Sivil-Asker İş Birliği Faaliyeti

 Kabil Üniversitesi Öğrencilerine Yemek

 Meslek Edindirme Kursu Açılışı

 Meslek Beceri Kursu Açılışı

 Polis Şeflerine Verilen İftar Yemeği

Türkiye’de Öğrenim Gören Afganistanlı Misafir Öğrencilerin Askeri Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Resimler

 Afganistan’da İcra Edilen Çeşitli Faaliyetlere İlişkin Resimler

 Afganistan’da İcra Edilen Askeri Eğitimfaaliyetlerine İlişkin Resimler

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: